Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Thodaya Mangalam

Thodaya Mangalam
Mooshika Vaahana Modhagahastha Chaamara Karnaa Vilambitha Soothra
Vaamanaroopa Mahaeswara Puthra Vignavinaayaka Paadha Namasthae
Jaya Jaanaki Ramana Jaya Vibheeshana Sharana
Jaya Saroruha Charana Jaya Deena Karuna || Jaya Jaya||
Jaya Loka Sharanya Jaya Bakhtha Kaarunya
Jaya Divya Lavanya Jaya Jagath Punya || Jaya Jaya||
Sakala Lokaa Vaasa Saaketha Pura Vaasa
Agalanga Nija Dhaasa Abja Muka Haasa || Jaya Jaya ||
Sukamuni Sthuthi Paathra Subhada Nija Chaarithra
Makara Kundala Karna Maegha Sama Varnaa ||jaya Jaya ||
Kamaneeya Koteera Kousthubhaalankaara
Kamalaaksha Raghuveera Kamalaa Vihaara || Jaya Jaya||
Samara Ripu Jaya Dheera Sakala Guna Gambheera
Amalahrith Sanchaara Akilaarthi Hara || Jaya Jaya||
Roopa Nindita Maara Ruchira Sathguna Soora
Bhoopa Dhasaratha Kumaara Bhoobhara Hara ||jaya Jaya||
Paapa Sangha Vidara Pankthimuka Samhaara
Sripathae Sukumaara Seethaa Vihaara || Jaya Jaya||
Maarudathmaja Kaama Mahaneeya Ghanashyaama
Karunaabdhi Dadhi Soma Kalyaana Raama || Jaya Jaya ||
Saranaagatha Sthoma Shambu Nutha Nija Kaama
Paripoorna Ranga Dhaama Bhadraadri Raama || Jaya Jaya ||
Sri Krishna Karnaamrutha Slokam
Mandaaramoolae Madanaabhiraamam
Bimbaadharaapooritha Vaenu Nadam
Gogopagopi Jana Madhya Samstham
Gopam Bajae Gokula Poorna Chandram

Song No. 2
Raga: Aaarabi Talam: Mishra Chapu
Saranu Saranu Suraendra Sannutha
Saranu Sreesathi Vallabha
Saranu Raakhshasa Garva Samhaara
Saranu Vaenkata Naayaka – Swami Sri Raghu Naayaka || Saranu Saranu Harae||

Animi Shendrulu Munulu Dikpatulu
Amara Kinnara Sidhdhulu
Ganathatho Rambhaadhi Kaanthalu
Ghaachi Naaruhecharigayaa || Saranu Saranu Hare||
Kamaladharudunu Kamalamithrudu
Kamala Satrudu Kamalaju
Kramamutho Mimu Koluvu Kipudu
Ghaachi Naaruhecharigayaa || Saranu Saranu Hare||
Parama Padha Govindha Madhava
Padmanaabha Janaardhana
Dharani Dharavara Garudavaahana
Dhythya Balimadha Bhanjana - (nija)
Daasa Maanasa Ranjana || Saranu Saranu Hare||
Sripadaambuja Saesha Vigraha
Saeshakalpitha Sayanudu
Sreepathae Alamelu Mohana
Venkataachala Naayaka - Varadha
Venkataachala Naayaka || Saranu Saranu Hare||
Yennagala Prahladha Bhakthulu
Yelamitho Mimu Koluva Kipudu
Vinnapamu Vinavaiya Daevara Vaenkataa Chala Naayaka
Vijaya Vaenkata Naayaka – Swami Sri Raghu Naayaka || Saranu Saranu Hare||
Song No.3
Ragam: Madhyamaavathi Talam: Adi
Murahara Nakadhara Mukunda Maadhava Garuda Gamana Pangaja Naabha
Paramapurusha Bhava Bhanjana Kaeshava Naramruga Sharaera Namo Namo
Pallavi
Naaraayana Thae Namo Namo – Bhava
Naaradha Sannutha Namo Namo (naaraayana)
Jaladhisayana Ravichandra Vilochana
Jalaruha Bhavanutha Charanayuga
Balibandhana Gopeejana Vallabha
Nalinodhara Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)
Sri Vathsalaanchana Peethaambaradhara
Daevaki Nandana Naaraayana
Govathsa Paalana Govardhana Dhara
Gopa Priya Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)
Kousalyaathmaja Kaamitha Paladha
Karunaasaagara Kaanthi Mayaa
Dhasaratha Nandhana Tanujakulaanthaka
Kushalava Janaka Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)
Thaaraapati Hara Thapana Kulodhbhava
Thaapasamunigana Vandyapadha
Maareechaanthaka Maaruthi Saevitha
Vaaridhi Bandhana Namo Namo - Dheva (naaraayana)
Aadhi Daeva Sakalaagama Poojitha
Yaadhava Kula Mohana Roopa
Vaedodhara Sri Vaenkatanaayaka
Naadha Priya Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)
Song No. 4
Ragam: Saaveri Talam : Rupakam
Daevaesha Ganaaraadhitha Divyaambuja Paada
Sri Vaenkata Giri Naayaka Sreesa Hechcharigaa ||
Kalimaanusha Kalushaapaha Kamaneeya Sukeerthae
Alamaelu Mangaa Mohana Murthae Hechcharigaa ||
Jalajaasana Paripaalana Jagadaega Nidaana
Kalasaambudhi Thatasobitha Charana Hechcharigaa ||
Vagulaasana Harichandana Vanamadhyavihaara
Sakalaagama Paripaalana Chathura Hechcharigaa ||
Naaraayana Naraposhana Narakaadi Samharana
Hae Raavana Madha Bhanjana Dheera Hechcharigaa ||
Sri Kaesava Naaraayana Govinda Muraarae
Hae Maadhava Madhusoodana Daamodara Showrae ||
Seshachala Nilayvara Bhoosha Mani Valaya
Roshaadhi Vijayee Mouli Vidaeya Hechcharigaa ||
Rajaneecharavaranaayakakaala Vanamaala
Vrajapaalana Vara Vijaya Gopaala Hechcharigaa
Govinda Hechcharigaa ||

Song No. 5
Ragam: Pantuvaraali / Mangalakaisikam / Sowraastram Talam: Adi
Pallavi
Maadhava Bhavathu Thae Mangalam
Madhumura Hara Thae Mangalam (maadhava)
Charanam
Aravinda Lochana Aghabrunda Mochana
Surabrunda Vanditha Mangalam (maadhava)
Naravara Nandana Naagaarikaetana
Marakatamani Neela Mangalam (maadhava)
Nandavarakumaara Navaneetha Dhadhi Chora
Mandara Giridhara Mangalam (maadhava)
Kundaradanaamara Koojitha Noopura
Sundaravadana Tae Mangalam (maadhava)
Dhadi Navaneetha Chora Tharunee Gopikaajhaara
Madhukaitapa Samhaara Mangalam (maadhava)
Gajaraaja Paripaala Ganathulasi Vanamaala
Nijadhaasa Paripaala Mangalam (maadhava)
Vrajasundareevilola Vibhudendra Paripaala
Vijaya Gopala Paala Mangalam (maadhava)
Govinda Maadhava Gopala Kaeshava
Narasimaachudha Naaraayana
Dhasaratha Nandana Seethaa Manohara
Dhaanava Samhaara Dayaanidhae
(vasudaeva Nandana Bhaishmi Manohara
Nandanandana Raadha Manohara
Yaadava Nandana Bhaama Manohara
Poothana Samhaara Buvana Pathae )
Raama Raagava Raajeeva Lochana
Kaamitha Palada Karivarada
Krishnaa Kaesava Ambuja Lochana
Vaanchitha Paladha Yadhuvaradha

Hare Raam Gopaalam Baja Govindham Mama Jeevanam

No comments:

Post a Comment