Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna

Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna
Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna
Jaya Jaya Krishna
Jaya Jaya Krishna

Gowra Varana Krupa Poorna Jaya Jaya Radhe -2
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..ri
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..ri
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..ri
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha.........ri
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha.........ri

Giridhara Prabhu Prema Rasa Vihari
Giridhara Prabhu Prema Rasa Vihari.........

Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna.....
Jaya Jaya Krishna...
Gowra Varana Krupa Poorna Jaya Jaya Radhe

Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..r
Yugala Roopa Mangala Maya Kuncha Viha..ri

Giridhara Prabhu Prema Rasa Vihari
Giridhara Prabhu Prema Rasa Vihari

Jaladhara Sama Neela Varna Jaya Jaya Krishna...

No comments:

Post a Comment