Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Jaladhara sama neelavarna

Jaladhara sama neelavarna
jaya jaya krishna
(Hare!) jaya jaya krishna
kouravarna krupa poorna
jaya jaya radhe
Yugalaroopa mangala maya kunjavihari
Giridhara padhu prema rasa raasavihari
kunjavihari he raasavihari!!
Jaladhara sama neelavarna
jaya jaya krishna
(Hare) jaya jaya krishna
kouravarna krupa poorna
jaya jaya radhe

No comments:

Post a Comment