Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Mere Makhan na Churana Khanna

Makhan Chor Krishna Bhagavan Ki Jai
Mere makhan na churana khanna
Makhan churaya to chalo koi bath nahi
Mere goonghat na utana khanna
Goonghat utaya to chalo koi bath nahi
Mujse ankhe na milana khanna
Ankhe milaya to chalo koi bath nahi
Mere dil me utharna na khanna
Dil me uthara tho chalo koi bath nahi
Dil se vapas nahi jana khanna
Makhan Chor Krishna Bhagavan ki Jai
Man Chor Krishna Bhagavan ki Jai
Chita Chor Krishna Bhagavan ki Jai

No comments:

Post a Comment