Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Gopala Meva Daivatam Bhaje Sada Gopala Meva Daivatam

Gopala Meva Daivatam Bhaje Sada Gopala Meva Daivatam
Sarva Loka Karanam Satya Kamadigunam
Bhaktanu Graha Bhivyakta Bhavya Moorti Dharinam
Yadavabdhi Chandra Miha Yatijana Mohapaham
Kamsadi Vyri Virama Kalita Divya Vigraham
Gopika Vana Kumuda Gurutara Chandrodayam
Ghora Samsara Karana Varana Kesarinam
Manasapi Na Gana Yami Madhava Danya Daivam

No comments:

Post a Comment