Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Giridhaari Jai Giridhaari

Giridhaari Jai Giridhaari
Giridhaari Jai Giridhaari

Sugandha Tulasi Dala Vanamaali
Giridhaari Jai Giridhaari

Munijana Sevitha Madhava Murahara
Murali Manohara Giridhaari
Gopa Gopi Manohar Giridhaari

No comments:

Post a Comment