Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan

Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan
Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan Yajamaan Yajamaaaaaaaaan
Jagi Kirata Veda Pakanata Sanki Teda Purana Prabhu Tuma
Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan
Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan Yajamaan Aaaaaaaaaaa
Mor Mukuta Pithambara Shobatha 2 Kundala Jalakata Gana Prabhu Tuma
Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan
Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan Yajamaan Yajamaaaan
Mira Ke Prabhu Giridhar Nagar
Mira Ke Prabhu Giridhar Nagar
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira Mira Aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira Miraaaaaaaaaaaaaaaaa
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaa Mira....................mira..............
Mira Ke Prabhu Giridhar Nagar
Darashan Ko Taan Prabhu Tum
Darashan Ko....... Taan Prabhu Tum
Krishna Karo Yajmaan Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan
Prabhu Tum Krishna Karo Yajmaan Yajamaan Yajamaaaaaaaaan

No comments:

Post a Comment