Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Kamala Nayana Vasudeva Karivarada Mam Pahi

Kamala Nayana Vasudeva Karivarada Mam Pahi(2)
Kamala Mridula Nalaina Vadana(2)

Achyutha Mukam Dehi -2
Jala Chora Merudhira Sadhu Jana Mandara
Jala Rahitha Gora Kalusha
Bhava Jaladhi Gambeera

Kamala Nayana Vasudeva Karivarada Mam Pahi(2)
Kamala Mridula Nalaina Vadana(2)
Achyutha Mukam Dehi -2
Naradadi Ghana Lola Nanda Gopa Bala
Varijasa Nanu Koola Mamitha Guna Sheela
Rama Janaka Shyama Sundara -2
Kanakambara Dharana
Ramadasa Vandhithe Shree
Rajeeva Dhbhutha Charana
Kamala Nayana Vasudeva Karivarada Mam Pahi(2)
Kamala Mridula Nalaina Vadana(2)
Achyutha Mukam Dehi -2

No comments:

Post a Comment