Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Jaya Mangalam Nithya Shubha Mangalam

Jaya Mangalam Nithya Shubha Mangalam                                                                                                        

Mangalam Rukmini Ramanaaya Sreemathaey                                                           
Mangalam Ramaneeya Moorthayaey Thaey                                                           
Mangalam Srivathsa Bhooshaaya Saarnginaey                                                           
Mangalam Nandhagopathmajaaya                                  || Jaya Mangalam ||

Phoothanaa Kamsaadhi Punya Jana Haarinaey                                                           
Puruhutha Mukadaeva Hithakaraaya                                                           
Soothaaya Vijayasya Sundara Mukaapjaaya                                                           
Seethakiranaadhikula Paavanaaya                                  ||Jaya Mangalam ||

Kaaleeya Moulimani Ranjitha Pathaapjaaya                                                           
Kaalaampudha Shyaama Dhivyathanavaey                                                           
Kaarunya Rasavarshi Nayanaaravindhaaya                                                           
Kalyaanaguna Rathna Vari Nidhayaey                          ||Jaya Mangalam ||

Navaneetha Choraaya Nandhaadhi Gopa Go                                                           
Rakshinaey Gopikaa Vallabhaaya                                                           
Naaradha Muneendhranutha Naamadhaeyaya Thaey                                                           
Naarayanaanandha Theertha Guravaey                          ||Jaya Mangalam ||

No comments:

Post a Comment