Follow by Email

Friday, 25 March 2011

Deva Devaki Thanaya Pahimam

Deva Devaki Thanaya Pahimam
Devakarya Dhurandhara Dheena Mandhara
Vasudhabhaya Varaka Vardhitha Loka
Vasudeva Devaki Puthra Varija Nethra

Nanda Gopa Sukumara Navaneetha Chora
Bhoodana Samhara Dhadhi Pooritho Dhara

Sakadasura Bhanjana Sadhu Ranjana
Mathru Dharsitha Swaroopa Madhava Roopa

Bala Bhava Nanavidha Leela Chathura
Kanditha Thrunavartha Kanja Vadhana

Yamalarjuna Bhanjana Yadhu Ranjana
Rouhineya Sahachara Ramya Vihara

Govathsa Paripalana Kunja Bharana
Vathsasura Samhara Vanamaladhara

Brindavana Gopeejana Brinda Mohana
Murali Gana Vilola Mohana Leela

Naradhadhi Munikeya Naraka Vijaya
Akroora Vandhitha Patha Arjuna Sutha

Chanoora Malla Mardhana Charu Nardhana
Kuvalaya Peeta Bedana Kumkumaruna

Kamsasura Samhara Karunasagara
Vasudevathi Sokahara Varijodhara

Ugrasenadhi Rajyadhana Uchitha Karana
Santheepini Varapradha Saditha Vedha

Dwaraka Nayaka Bhaktha Bhanda Mochana
Rukmini Kalyana Krishna Rukmi Bhanjana

Sathyabama Jambavathi Kalintheepriya
Shodasa Sthree Sahasresa Sundara Kesa

Kuntheesutha Paripalana Kuruvamsa Kala
Gangeya Mokshapradhana Garudakethana

Uthdhava Thathva Bodhana Ugrasasana
Dharanee Bhara Harana Dharma Karana

Visatha Gunalavala Vijaya Gopala
Viswa Vandhitha Mukunda Vrajanareelola

Gopikaramana Gokulotsava
Govinda Jaya Pahimam

Nanda Nandana Induvadana
Sundara Jaya Pahimam

Kundalalankrutha Andajasana
Pundarikaksha Pahimam

Chanda Kodanda Kandithasura
Pandithasraya Pahi Mam

Danavanthaka Dinamandara
Banu Vamsaja Pahi Mam

Sidhdhasannutha Vrudhdha Sevitha
Sidhdha Sankalpa Pahi Mam

Naradarchitha Vedasannutha
Paada Pankaja Pahi Mam

Pathakanthaka Puthana Hara
Putha Charithra Pahi Mam

Induvamsaja Kuntharathana
Chandanaliptha Pahi Mam

Hiralankrutha Harabushana
Dirasekara Pahi Mam

Varanarthi Nivaranakhila
Lokakarana Pahi Mam

Dairyalankrutha Souryavaridhe
Karya Manusha Pahi Mam

Vatsa Pala Srivatsalanjana
Vatsa Sudana Pahi Mam

Danasoundira Ganalola
Samanavarjitha Pahi Mam

Badraguna Subadrapurvaja
Badradriswara Pahi Mam

No comments:

Post a Comment